laeserbrev.png 24.09.2020 - Sidst redigeret - 24.09.2020

Handicapområdet nedprioriteres

Læserbrev

Det er prisværdigt, at et flertal af byrådspolitikerne har lavet et budgetforlig, der værdsætter en række bløde områder. Men desværre henstår der alligevel et stærkt bekymrende fravær af genopretninger indenfor kommunens indsats for handicappede.

Trods et helt urimeligt tidspres, kan vi se, at Handicaprådet i Randers d. 2.9. har afgivet et solidt høringssvar til budgetoplægget for 2021. Gå ind på kommunens hjemmeside og læs det. Det er rådets opgave at vejlede byrådet. Men bliver der lyttet? Rigtig mange af de røde lamper, rådet har tændt, er blevet overset! Billedet er: ingen prisfremskrivninger, fortsat udsultning af specialundervisningen, utilstrækkelige budgetreguleringer byggende på befolkningsudviklingen - for at nævne de største. Det er ting, der fremover gør det stadigt sværere at være handicappet og pårørende i kommunen. Også børnehandicapområdet står uden for døren, og normeringerne i botilbud m.v. er flere steder skåret ned til sokkeholderne.

Socialområdet har for år tilbage oparbejdet en intern, teknisk gæld til kommunekassen på mange millioner. Efter tidligere nedskæringer, bl.a. på handicapområdet, er denne Mickey Mouse gæld nu efterhånden nede på 27 millioner kroner, og budgetforliget indeholder heldigvis eliminering af gælden over de næste tre år. Det indebærer dog, at der i det mindste ikke skal skæres yderligere - hvis det overhovedet ville kunne lade sig gøre.

Men faktisk er det en tanke værd, om systemet ville behandle for eksempel en teknisk forvaltning på samme måde som socialområdet bliver det. Forestil dig to isvintre i træk - med ekstreme udgifter til snerydning og efterfølgende asfaltreparationer. Mon dog det tekniske område ville stå tilbage med en milliongæld her?

Een ting er, at handicapområdet ikke bliver tilstrækkeligt prioriteret i rigtig mange af landets kommuner. Men den utilstrækkelige økonomiske sammenhæng, vi er vidne til her, lægger yderligere ved til det aktuelle bål, der kræver at området fjernes fra kommunerne.

 

Asger Laustsen, fmd. for Danske Handicaporganisationer i Randers

Vitus Jordan, fmd. for Lev Randers