Foredrag Hesselbæk.png 23.09.2020 - Sidst redigeret - 23.09.2020

Foredrag

Befrielsen - fortællinger fra de udviklingshandicappedes historie

Hør historikeren og journalisten Bjarne Hesselbæk fortælle om de udviklingshandicappedes lange vandring fra en tilværelse som “umyndige idioter” til at være borgere med rettigheder.

De åndssvage blev de kaldt, den store gruppe danskere, som for få årtier siden levede afsondret på store anstalter. De var afskåret fra deres familier, blev behandlet med tvang og var frataget almindelige borgerlige rettigheder.

I dag lever de fleste med udviklingshandicap mere eller mindre integreret i samfundet. De har ret til undervisning og vokser op hjemme hos deres forældre. Som voksne bor de i egen bolig, har et arbejde og lever deres liv med forskellig grad af støtte.

Bjarne Hesselbæk fortæller historien om, hvordan vi er nået så langt. Han begyndte sit arbejdsliv som ansat på anstalter i Åndssvageforsorgen. Fulgte som journalist de markante fremskridt frem til begyndelsen af dette århundrede. Og har som kommunikationschef hos Socialpædagogerne beskrevet og kommenteret de seneste 10-15 års markante forringelser. Senest har han skrevet bogen “Befrielsen”, som udkom i foråret 2020.

Arrangementet finder sted

onsdag 25. november kl. 18.30 

Hovedbiblioteket, Stemannsgade 2, 8900 Randers C 

Gratis tilmelding via linket herunder

Læs mere Få billet her