Bestyrelse 2017.jpg Bagest fra venstre: Hans, Jørgen, Arne, Ole Forrest fra venstre: Bent, Vitus, Mai 17.06.2015 - Sidst redigeret - 21.02.2018

Bestyrelsen for LEV Randers

LEV Randers' bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling d. 20. februar 2018.

undefined            undefined

                 Vitus Jordan (formand)                                               Bent Lunø (næstformand)

            Mail: vitusjordan@gmail.com                                          Mail: bentluno@mail.tele.dk

                  Tlf.: 24 48 41 80                                                              Tlf.  29 29 05 93                              

 undefined            undefined

      Hans Lykkegaard Larsen (kasserer)                              Ole Bach Andersen (hjemmeside)

         Mail: gydahans@fiberflex.dk                                     Mail: olebach1958@hotmail.com

             Tlf.: 40 25 55 74                                                              Tlf.: 21 74 48 74

              undefined

                       Arne Rousing                                                             Mai Kjer (Sekretær)

             Mail: aurousing@primanet.dk                                         Mail: maikjer17@gmail.com

                     Tlf.: 21 49 69 10                                                           Tlf.: 30 30 53 39

undefined

                   Jørgen R. Munk

            Mail: fam-munk@mail.dk

                   Tlf.: 21 26 27 44 

 

Suppleanter: Annette Bennick & Poul Bülow.

Revisor: Preben Hansen. Revisorsuppleant: Bent Olesen